HELPING THE OTHERS REALIZE THE ADVANTAGES OF ไดอะแฟรม

Helping The others Realize The Advantages Of ไดอะแฟรม

Helping The others Realize The Advantages Of ไดอะแฟรม

Blog Article

ตัวอย่าง ไดอัลเกจที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม มีดังนี้

มิเตอร์วัดความเป็นฉนวน และเมกะโอห์มมิเตอร์

เสียบหัวเกจเข้าไปในรู หลังจากสัมผัสชิ้นงานแล้วทำการล็อค ด้วยสกรูที่อยู่ท้ายเครื่องมือ 

· มีไฟแบ็คไลท์ไว้เพื่อให้ง่ายต่อการมองในที่มืด

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

ไมโครมิเตอร์วัดในนี้ มีรูปร่างคล้ายกับคาลิปเปอร์ ออกแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับวัดรูในขนาดเล็ก หรือวัดร่องแคบๆ มีข้อจำกัดในการวัดรูที่มีความลึก

เหมาะสำหรับวัดความหนาของโลหะ พลาสติก เซรามิก แก้ว ฯลฯ ตราบใดที่ชิ้นส่วนที่วัดได้ในสองพื้นผิวขนานสำหรับการวัดความหนา หน่วยนี้ไม่เหมาะสำหรับเหล็กหล่อเนื่องจากองค์ประกอบผลึกขนาดใหญ่ การสอบเทียบอัตโนมัติเพื่อรับรองความถูกต้อง

เกจวัดความดันแบบมีเครื่องหมายความปลอดภัย

·แก้ไขความแปรปรวนของอุณหภูมิอากาศภายนอกเช่นเกิดจากแสงโดยตรงเพื่อขจัดข้อผิดพลาดและ จอแสดงผล อุณหภูมิภายในของท่อ

บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า

เกจวัดความหนา pressure gauge สำหรับวัดช่องว่างเล็ก ๆ อย่างง่ายดาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเครื่องมือวัดนั้นยากต่อการวัด [คุณสมบัติ]

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการ diaphragm seal กรุณาติดต่อเรา

บริการจัดส่งวันเดียวกันหรือมากกว่า

แกนต่อที่ใช้มีหลายขนาดจะเลือกใช้ขนาดเท่าใด หรือ จำนวนกี่อันนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่ต้องการวัด

Report this page